• KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE
  Chcesz złożyć życzenia lub podarować gotówkę/kartę podarunkową? Nie możesz być osobiście na uroczystości? Zajrzyj do mnie. Tu zawsze znajdziesz rozwiązanie!
  Czytaj więcej
 • PAPETERIA OKOLICZNOŚCIOWA
  Bierzesz ślub i potrzebujesz zaproszeń? Twoje dziecko idzie do Pierwszej Komunii lub przyjmuje Chrzest? Właśnie wkraczasz w dorosłe życie lub obchodzisz inny jubileusz? Sprawię, że ten dzień będzie jeszcze bardziej uroczysty za sprawą mojej papeterii.
  Czytaj więcej
 • ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
  Znajdziesz tu moje niestandardowe projekty. Masz jakiś nietypowy pomysł - sprostam Twoim wymaganiom i wspólnie coś ustalimy
  Czytaj więcej
Witaj!
Cześć, mam na imię Anka i witam Cię na stronie ANAnas Creations! Projektuję i tworzę z papieru. Wyczaruję dla Ciebie kartki, albumy na zdjęcia, metryczki, zaproszenia i wiele innych... Jeśli chcesz obdarować innych wyjątkowym prezentem lub niezobowiązującym podziękowaniem, u mnie znajdziesz, to czego potrzebujesz. Zapewniam Cię, że w prace, które tworzę wkładam całe swoje serce. Uwielbiam, to co robię i to wyróżnia moje prace.
Sprawdź i zamów, to czego akurat potrzebujesz!

Ogólne warunki użytkowania strony internetowej


 I   PREAMBUŁA 

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany dalej: „Ogólne warunki”.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m. in. Prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

II DEFINICJE 

1. PRAWO WŁAŚCIWE - do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 2. STRONA INTERNETOWA – narzędzie o nazwie: www.ananascreations.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych; 
3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 4. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m. in. Ogólnych warunków, plików cookies, zasad polityki prywatności, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak też obsługi klienta;
 5. WŁAŚCICIEL – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, czyli Anna Wolszczak – Cybula, zamieszkała przy ul. Oczary 9/18, 03-137 Warszawa; 
6. WYSZUKIWARKA – bezpłatna usługa elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom przez Właściciela umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści. 

III ZAKRES WARUNKÓW

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów. 
4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki. 

 IV ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika. 
2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
 a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych; 
b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 3. Zakazane jest stosowanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej. 
4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej tylko w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego. 
5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej: 
a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa; 
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu; 
c. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami 
d. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
 e. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie z reklamami lub innych szkodliwych programów, bądź zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi;
 f. do przekazywania lub nakłaniania do wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam, materiałów promocyjnych, jak również form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM. 

 V PLUGIN FACEBOOKA 

1. Strona internetowa zawiera plugin do serwisy społecznościowego Facebook. 
2. Wtyczka Facebooka jest oznaczona logo Facebook. 
3. Plugin ten bezpośrednio łączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP. 
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku. Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. 5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych prze Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem bądź zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: http://www.facebook.com/about/privacy/. 

VI WTYCZKI INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

1. Właściciel może również używać innych wtyczek społecznościowych (np. Twitter, Pinterest albo Instagram). 
2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach służących do udostępniania informacji na danej platformie. 
3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na platformach społecznościowych. 
4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego profilu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP. 
5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są m. in. na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie można powiązać ich z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania np. statystyk strony. 
6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Właściciela oraz które , z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjiom, Właściciel może optymalizować swoje profile przez lepsze dostosowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na Użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 VII COOKIES 

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (nazwaną łącznie „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (za pomocą dostępnych nośników) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m. in. W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb Użytkowników. 
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących danego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Zainteresowań i potrzeb Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas. 
4. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. 
5. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. 
6. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienie akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce. 
7. Należy pamiętać, że blokowanie albo usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony. 
8. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym: 
a. rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników; 
b. rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny;
 c. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej; 
d. zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i określenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

 VIII LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się na stronie www.ananascreations.pl , do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym. 
2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania. 

IX FORMULARZ KONTAKTOWY 

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela. 
2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. 

X WYSZUKIWARKA

 Użytkownik może wyszukiwać na stronie internetowej pożądanych informacji, wpisując w wyszukiwarce, umieszczonej na stronie internetowej, hasło, którego szuka. Opcja ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji, niż zapoznawanie się z treścią całej strony internetowej, w poszukiwaniu tego, po co Użytkownik pojawił się na stronie internetowej. 

XI POSZANWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej. 
2. Znaki, loga i inne personalizowane znaki Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej, stanowią znaki towarowe Właściciela. 
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, zależących do Właściciela, znaków: ani osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególne w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych i marketingowych, w mediach, w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie. 

XII OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA 

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawnić, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności. 

XIII OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą. 
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości; 
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa o rzetelności informacji. 
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne i inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m. in. za utratę danych lub usług. 
5. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności, za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególne jeśli prowadzą do witryn, zasobów i narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie. 
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna. 
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej. 
8. Mimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi. 
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m. in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym. 

XIV STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW 

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę między Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące treści niniejszych Ogólnych warunków. 

 XV ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ 

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach. 
2. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych warunków strony internetowej. 

XVI ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, między sobą lub przed właściwym sądem polubownym. 
2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu Właściciela. 

XVII PODSTAWA PRAWNA 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy: 
a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2460, ze zm.); b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 123, ze zm.)
 c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1231, ze zm.) 
d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145, ze zm); 
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 2.